Uslovi Korišćenja

Za korišćenje web stranice www.e-tech.rs, i usluga trgovine, primenjuju se ovi Opšti uslovi korišćenja  i svi važeći zakoni i pravni propisi. Posetom i korišćenjem usluga ove stranice smatra se da ste upoznati sa svim uslovima i odnosima i da ih vašom odlukom prihvatate.

Trgovina E-TECH ima pravo unošenja izmena Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku bez predhodnog obaveštenja. Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja molimo da ne koristite našu internet web stranicu. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima usled neinformisanosti o sadržaju Uslova korišćenja i njihovih izmena.

- Uslovi korišćenja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije
- Ne isporučujemo porudžbine van područja Republike Srbije
– Kupovina proizvoda je dozvoljena ISKLJUČIVO punoletnim osobama

Kupac može postati svaka punoletna osoba koja prihvata naše uslove korišćenja što se potvrđuje porudžbinom artikala.

Prihvatanje uslova korišćenja kupac potvrđuje prilikom porudžbine artikala putem ovog web shopa.

Sve cene su izražene u dinarima i sadrže PDV.

Postupak kupovine robe putem naše internet prodavnice ima 4 faze:

    Odabir proizvoda i klik na dugme "Dodaj u korpu". Potom možete završiti kupovinu klikom na "Idi u Korpu" ili dodati još artikala u Korpu klikom na "Nastavi".
    Plaćanje,
    Dostava poručenih artikala,
    Opciono - povraćaj i reklamacija robe


Korisnicima stranice strogo je zabranjeno:

    pisanje sadržaja koji krše postojeće zakone,
    korišćenje sadržava koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
    objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetioc zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima,
    lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
    objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
    prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca  i korisnika,


Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 066/636-06-15, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail support@e-tech.rs sa opisom uočenog oštećenja ili manjka delova.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvodaili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pozovite telefonom na broj 066/636-06-15, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail support@e-tech.rs i opišete kakav problem imate.

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Odustanak od ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 88/2021, u daljem tekstu: Zakon), kupovina preko naše internet stranice www.e-tech.rs smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

    Obrazac za odustanak
    Obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
    Primerak ugovora o prodaji (računa) potpisanog od strane prodavca.

Navedena dokumentacija će kupcu biti dostavljena prilikom isporuke proizvoda, u elektronskoj formi na e-mail adresu kupca ili je kupac može skinuti sa ove internet stranice.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu definiše pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti).

Kod ovakvog vida kupovine, kupac ima pravo da se predomisli, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod uručen. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, nekorišćen i ispravan.

PREUZMITE OBRAZAC IZJAVE O ODUSTANKU


Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Trgovina može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao.

Ukoliko se kupac odluči na odustanak od kupovine u roku od 14 dana, potpisan obrazac za odustanak može poslati na e-mail adresu: reklamacije@e-tech.rs

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.